Sede electrónica Concello das Pontes de García Rodríguez

23:52:58 Mércores 28 de febreiro 2024
Estás en:

Detalle trámite

Autorización permanente estacionamento zona azul

Concesión distintivo habilitante para estacionamento na zona azul do Concello das Pontes.

Calquera persoa física que segundo o Padrón Municipal teña o seu domicilio e que de feito residan dentro do perímetro do sector que se establece na ordenanza e sexan titulares ou condutores habituais do vehículo para o cal se solicita o distintivo. Quedan exentos os seguintes vehículos:

  • Motos, motocicletas, ciclos e bicicletas.
  • Vehículos cuxos titulares sexan persoas con mobilidade reducida en posesión da tarxeta de estacionamento.

Preferentemente de forma telemática a través del botón "Iniciar trámite". Si el interesado no utiliza la vía telemática podrá descargarse el/los impreso/s desde esta página o acudir al registro del Ayuntamiento, donde le facilitarán dichos impresos normalizados a presentar.

  • Modelo de solicitude (Descargar)
  • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o solicitante, coa autorización escrita dese último ou copia de poder para representalo.
  • DNI titular do vehículo. En caso de aluguer de vehículo a longo prazo, fotocopia DNI do arrendador e copia contrato arrendamento.
  • Permiso de circulación do vehículo.
  • Último recibo do pago do seguro obrigatorio do vehículo
  • Ficha técnica da Inspección Técnica de Vehículos.
  • Declaración de ter pago o último recibo do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica e non ter pendentes en vía executiva multas do Concello.

Nome: Autorización permanente estacionamento zona azul.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física o xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.