Sede electrónica Concello das Pontes de García Rodríguez

16:10:55 Luns 22 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de posto de venda na feira quincenal

O procedemento pretende xestionar as solicitudes dos postos de venda na feira quincenal.

Calquer persoa física ou xurídica.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Si o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargarse o/os impreso/s dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

  • Instancia Xeral.
  • Solicitude de Posto de Venda de Feira Quincenal
  • 1 Fotografía tamaño carnet actualizada.
  • Xustificante de estar dado de alta como autónomo/a na seguridade social.
  • Alta e Xustificación de estar ao corrente no pago del IAE (Imposto de actividades económicas)
  • Compromiso de que a persoa que exerce a venta e o titular e o responsable da autorización ou as persoas as que autoriza a ordenanza municipal.
  • Certificado acreditativo do correcto funcionamento da maquinaria e instalacións que pretenda utilizar, así como do seguro de responsabilidade civil que garantize a cobertura de calquer clase de risco que tal maquinaria ou instalacions poida orixinar.
  • No caso de venda de productos alimenticios: estar en posesión do carnet de manipulador de alimentos.

Nome: Solicitude de posto de venda na feira quincenal.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.